حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۷

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته سوم و چهارم مهر ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته سوم و چهارم مهر ماه

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته سوم و چهارم مهر ماه خانمها :  فاطمه دهقان چناری -

بی بی فهمیه حسینی  می باشند.