رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

برنده مسابقه پیامکی هفته اول شهریور - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده مسابقه پیامکی هفته اول شهریور

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش در هفته اول شهریور ماه ، آقای رضا حسینی  می باشند  .