رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

برنده مسابقه پیامکی هفته اول و دوم آبان ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده مسابقه پیامکی هفته اول و دوم آبان ماه

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش در هفته اول و دوم آبان ماه به ترتیب خانمها زهرا سعیدی و فاطمه دهقانی  می باشند .