جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹

برنده پویش بهارنارنج - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده پویش بهارنارنج

- برنده  پویش « یزد پایدار بامصرف هوشمندانه آب » خانم فرشته زارع می باشند .

- برنده یک میلیون تومانی « یزد پایدار با مصرف هوشمندانه آب » خانم افسانه فیض عارفی می باشند .

 

 نمایش نظرسنجی

اطلاع رسانی اخبار و اطلاعات مربوط به شیوع بیماری کرونا و پخش برنامه های آگاهی سازی مخاطب را از برنامه های صداوسیمای مرکز یزد چگونه ارزیابی می کنید؟
% آرا
0% 0 a. بسیار خوب
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف
0% 0 e. بسیارضعیف

کل آرا: 0