رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

برندگان مسابقه هفته اول و دوم آذرماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه هفته اول و دوم آذرماه

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش در هفته اول و دوم آذرماه به ترتیب خانم بی بی رقیه حیدری  و آقای ابراهیم محمدیان  می باشند