رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

برندگان مسابقه هفته سوم و چهارم اردیبهشت - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه هفته سوم و چهارم اردیبهشت

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درا ین هفته ، خانم اعظم رحیمی پورو آقای علی دهقان است  .