رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

برندگان مسابقه پیامکی اردیبهشت ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه پیامکی اردیبهشت ماه

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی اردیبهشت ماه :

  خانمها : حلیمه محمودی و رقیه زارع زاده می باشند.