جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

برندگان مسابقه پیامکی هفته اول و دوم آبان ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه پیامکی هفته اول و دوم آبان ماه

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته اول و دوم آبان ماه : خانمها : الهام محمدی -   مهدیه نصیری می باشند.