رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸

برندگان مسابقه پیامکی هفته اول و دوم شهریور ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه پیامکی هفته اول و دوم شهریور ماه

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته اول و دوم شهریورماه : خانم : محبوبه زارع زاده  و آقای محمد امین بخشی  می باشند.