رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

برندگان مسابقه پیامکی هفته اول و دوم مرداد ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه پیامکی هفته اول و دوم مرداد ماه

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته اول و دوم مرداد ماه : خانم : عاطفه کریمی و آقای امیررضا صمدیانی می باشند.