جهش تولید | جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

برندگان مسابقه پیامکی هفته سوم و چهارم آبان ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه پیامکی هفته سوم و چهارم آبان ماه

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته سوم و چهار م آبان ماه ،آقایان : علیرضا محمودی - احسان سلیمی  می باشند.نمایش نظرسنجی

اطلاع رسانی اخبار و اطلاعات مربوط به شیوع بیماری کرونا و پخش برنامه های آگاهی سازی مخاطب را از برنامه های صداوسیمای مرکز یزد چگونه ارزیابی می کنید؟
% آرا
0% 0 a. بسیار خوب
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف
0% 0 e. بسیارضعیف

کل آرا: 0