جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

برندگان مسابقه پیامکی هفته سوم و چهارم آبان ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه پیامکی هفته سوم و چهارم آبان ماه

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته سوم و چهار م آبان ماه ،آقایان : علیرضا محمودی - احسان سلیمی  می باشند.