جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

برندگان مسابقه پیامکی هفته سوم و چهارم آذر ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه پیامکی هفته سوم و چهارم آذر ماه

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته سوم و چهارم آذرماه ،آقای علیرضا دهقانی  و خانم نجمه حسین آبادی  می باشند.