حمایت از کالای ایرانی | پنج‌شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۷

برندگان مسابقه چتر شکوفه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه چتر شکوفه

تولید سیمای مرکز یزد برندگان مسابقه  برنامه زنده شبانه چتر شکوفه  را اعلام می نماید . 

اسامی برندگان یا شماره های برندگان : 

ريحانه اقتصادي

نيلوفر رحيميان

مهدي عبدي نسب

شماره٣٩٦٧--- ٠٩٣٦

شماره ٠٢٥٢---٠٩١٣

شماره ٢٧٦٢---٠٩٠٣

شماره ٧٦٠١---٠٩١٣

شماره ١٠٩٢---٠٩١٥

شماره ٨٥٣٤---٠٩٣٠

شماره ٦٤٠٢---٠٩١٣

شماره ٤٠٥٦---٠٩١٣

شماره ٧٤٧٦---٠٩٢١

شماره ٤٧٦٧---٠٩١٣

شماره ٨٢٦٢---٠٩٠٣

شماره ٩١٣٠---٠٩١٩

شماره ٥٤٩٦---٠٩١٣

شماره ٣٠٧٦---٠٩٣٩

شماره ٦٣٥٤---٠٩١٣

صفوي زاده

تيموري ٥٨٠٨---٠٩١٣

دليري

حامد دهقان- تفت

إسلامي- تفت

مهدي داوري نيا ٧٨١٩---٠٩١٣

تقوي ٢٤٢٨---٠٩١٣

سفلايي ٩٨٥٤---٠٩١٣

حميدرضا رفيعي ٥٥١٠---٠٩١٣

شورابي ٦٨٢٨---٠٩١٣

سلطاني ٦٤٢٨---٠٩٠٣