جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

برندگان نهایی شبهای پر ستاره - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان نهایی شبهای پر ستاره

برندگان نهایی مسابقه شبهای پرستاره به شرح ذیل می باشند :

در بخش اجرا :  آقای سید هاشم غضنفری و خانمها : ستاره بیک -زهره منتظری 

در بخش بازیگری : آقای داوود اسکندری وخانم رویا عسکری 

در بخش خوانندگی : آقای مهدی باقری 

 نمایش نظرسنجی

اطلاع رسانی اخبار و اطلاعات مربوط به شیوع بیماری کرونا و پخش برنامه های آگاهی سازی مخاطب را از برنامه های صداوسیمای مرکز یزد چگونه ارزیابی می کنید؟
% آرا
0% 0 a. بسیار خوب
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف
0% 0 e. بسیارضعیف

کل آرا: 0