رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

برکوئیه

دانلود

Loading the player...

دانلود

 

شهرستان ابركوه در جنوب غربي استان يزد با فاصله 140 كيلومتري از مركز استان قرار دارد . بركوئيه نام قديمي شهرستان ابركوه بوده است . با رشد چشمگير و گسترش سريع شهر و عدم نياز به سيستم دفاعي به صورت آنچه در گذشته مورد نياز ساكنان اين شهر بوده ، حصار تاريخي شهر ابركوه ، آسيبهاي زيادي ديده ، اما در محله هاي شمالي و جنوبي شهر مي توان بقاياي آن را مشاهده نمود . با توجه به اينكه دور تا دور ابركوه  محصور بوده ، ورود و خروج از اين شهر ، به واسطه دروازه هايي صورت مي گرفته است كه از دروازه هاي درب قلعه ، دروازه علي ، نظاميه و شفاآباد ميتوان ياد كرد . امروزه تنها دروازه باقي مانده از شهر تاريخي ابركوه ، دروازه اي معروف به دروازه ميدان است . نامگذاري دروازه ها بيشتر از روي نام محله اي بود كه به آن وارد مي شدند و از اين رو محله درب قلعه به خاطر اينكه از قلعه اي به نام سرورخان وارد شهر مي شدند به درب قلعه شهرت دارد . خندقهاي جلوي قلعه سرور خان از ديگر جلوه هاي تاريخي شهر ابركوه يا همان بركوئيه است . در شمالي ترين قسمت خندق شرقي ، طاقي از جنس سنگ تراشيده شده است . اين طاق سنگي تنها راه ورودي به قلعه سرورخان يعني قلعه دفاعي ايجاد شده بر روي صخره محصوردر ميان دو خندق شرقي و غربي است . مسير قناتها نيز در بسياري از نقاط شهر از دل بستر صخره اي ، تراشيده شده است . اين مسيرها به جز انتقال آب ، به عنوان مفري  در هنگام حمله مهاجمين نيز مورد استفاده قرار مي گرفت . اين تنها قنات زنده از بين قناتهاي حفر شده در شهر تاريخي ابركوه مي باشد .

بركوئيه با گذشت زمان و طي دوره هاي متفاوت تاريخ ، با تغيير نامهاي بسياري به ابركوه رسيد و پروفسور ادوارد براون  شرق شناس اروپايي در سفرنامه معروف خود آورده است كه  مردم ايران بر اين باورند كه ابركوه پس از تخت جمشيد ، قديمي ترين شهر ايران است ، هر چند شهرهاي بسياري با قدمتي بيش از تخت جمشيد در كشور ما وجود دارند ، اما اين گفته ، خود دلالت بر اين نكته دارد كه ابركوه همواره به عنوان شهر كهن در اذهان ايرانيان جاي داشته است .

 

 

 

Abarkhouh Township is located at eastern south of Yazd province with distance 140km from province center. barkouiyeh was the previous name of Abarkouh Township. Significant growth and quick expand of city and lack of need for defensive system previously; it was according to whatever was need for the residents of this city, historical fence of Abarkouh city that has been damaged very much, but its vestiges can be seen in northern and southern districts of this city. Considering this matter that around the Abarkouh was surrounded by fences, there were some gates for entrance and exit, that gates of the castle can be called as Ali's gate, Nezamiyeh and Shafaabad gates. Nowadays, only remained gate of histirical city of Abarkouh is known as Square gate (Darvazeh Maidan). Naming the gates were mostly according to the name of district where entered inside, thus Darbe Qale district ( Castel gate district) is known as Darbe Qale district because people entered to the city from a castle named as Sarvarkhan.

The moats in front of Sarvarkhan castle is among other historical aspects of Abarkouh or the same barkouiyeh city. In the north section of eastern moat, a stone arch was turned. This stone arch is a only entrance way to Sarvarkhan castle that is defensive built on the rock surrounded by two western and eastern moats. Qanat paths were turned from heart of rocky bed at many points of city. These paths were used as water transfer canal and escaping canal during attack. This is only life Qanat among the excavated Qanats in historical city OF Abarkouh.

barkouiyeh turned to name of Abarkouh during various historical eras by changing many names. And professor Edvard Brown the European the researcher of east has noted in his famous travel account that Iranian people believes that Abarkouh is the eldest city of Iran after Takhte Jamshid, although there are very old cities with oldness more than Takhte Jashid in our country, but this state itself implies that Barcoo always has been recorded as a old city in Iranian minds.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.