رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

بقعه شاه خلیل تفت

بقعه شاه خلیل تفت، تفت بناى بقعه یا خانقاه شیخ خلیل‌اللّه ثانى که نوادهٔ شاه نعمت‌‌اللّه ولى است جزئى از مجموعهٔ‌ وسیعى بود که به عنوان خانقاه توسط شاه نعمت‌اللّه ولى ایجاد شده است. در حال حاضر بناى بقعه مربع شکل است و گنبدى آجرى بر فراز آن و اتاقى در سمت راست آن مشهور به مقبرهٔ سید محمد از مجموعهٔ قدیم برجاى مانده است. در زیر گنبد صورت ۹ قبر دیده مى‌شود که بر همهٔ‌ آنها سنگ ‌مرمرهاى خوش تراش و ظریفى نصب شده است. بر این سنگ قبرها کتیبه‌هاى مختلف و نقش‌هاى گل و بوته حجارى کرده‌اند. سنگ قبر شاه خلیل به ابعاد ۱۰۰×۲۹ و ارتفاع ۲۳ سانتى‌متر داراى کتیبه‌هایى به خط ثلث و نسخ است. بر دو سنگ این سه بیت که ماده تاریخ کشته شدن شاه خلیل‌اللّه است به خط نسخ دیده مى‌شود: شــاه بــرهان دیــن خلیـل‌اللّه کرد از خاکـدان چــو قطــع حیــات سال تاریــخ مــوت او جستــم از دل خویشتــن بــه وقــت وفــات گفت چو در هرات گشت شهید سال فوتش بود شهید هرات (۹۲۵) در این بقعه همچنین کاشى معرقى در بدنهٔ دیوار اتاق دست راست خانقاه مشهور به مقبرهٔ سید محمد نصب شده که بر آن به خط نسخ خوش رنگ قهوه‌اى، حدیثى از پیامبر و به رنگ سفید، اشعارى مذهبى نوشته شده است. شاه خلیل‌‌اللّه ثانى، ‌ فرزند میرشاه تقى‌الدین و نبیرهٔ شاه نعمت‌اللّه ولى است که در هرات کشته شده و جسدش به تفت منتقل و در این بقعه به خاک سپرده شده است. ین مجموعه شامل مسجد بقعه حسینیه آب انبار بازار و مدرسه است که همگی نزدیک به هم قرار گرفته اند.ا مسجد این مسجد به دستور «خانش بیگم» خواهر «شاه تهماسب» در قرن نهم ق. ساخته شده است. دارای تابستان خانه ای با ایوان گنبد و گرم خانه ای در ضلع غربی مأذنه ای در بالای گنبد در چوبی ظریف و کنده کاری شده کتیب کاشی معّرق به خط نسخ در اطراف در یک قطعه چوب منّبت کاری و آلت سازی شده به شکل مثّلث بوده که در بالای سردر نصب شده و شبک گچ بری ظریف و سنگ مرمر منصوب درمحراب نیز از ظرایف هنری این بناست. بقعه‌شاه‌خلیل‌تفت بنای بقعه یا خانقاه شیخ خلیل ا… ثانی از نوادگان شاه نعمت ا… ولی جزئی از مجموعه وسیعی بود که به عنوان خانقاه شاه نعمت ا… ولی ایجاد شده است. گنبد آجری بر فراز بقعه مربع شکل و سنگ مرمرهای خوش تراش و ظریف مربوط به ۹ قبر در زیر گنبد با کتیبه های مختلف دارای نقشهای گل و بوته حجاری شده از آثار جالب این بقعه می باشد. گنبدمسجدشاه‌ولی شهرتفت مسجد در قرن هشتم هجری بنا شده است. در این مسجد بزرگ آثار جالب توجهی به چشم می خورد. مانند سنگ مرمر محراب به اندازه ۶۴* ۱۲۵ سانتی متر با نقش قندیل و کنده کاری های گل و بوته و واژه های مقدس، در ورودی چوبی مشبک بسیار ظریف که لفظ (محمد) چند بار در حلقه هایی به صورت زیبا بر آن کنده کاری شده و در اطراف آن کتیبه ای از کاشی معرق نام دوازده امام به خط نسخ بر روی آن نصب شده است و یک شبکه گچ بری بسیار خوش طرح برای نور گیری که در حاشیه اش تاریخ ۱۳۳۹دیده‌می‌شود. قدمگاه شهرتفت این بنا در سال ۵۱۲ هجری قمری به فرمان گرشاسب بن علی بن فرامرز، یکی از امرای دیلمی ساخته شده است. اصل بنا چهار ضلعی و هر ضلع آن از داخل ۸ متر است. در ارتفاع ۳ متری بنا به هشت ضلعی مبدل شده است. سنگ تاریخ محراب از جنس مرمر و به ابعاد ۶۰*۱۶۰ متر با دو حاشیه و یک متن به خط کوفی می باشد

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.