کافه هنر

چهار شنبه ها و جمعه ها  ساعت‌  ساعت 17 و 19

برنامه کافه هنر هر هفته چهارشنبه ها ساعت 17 و جمعه ها ساعت 19 بمدت 50 دقیقه از شبکه یزد پخش می شود.

و اما امشب

شنبه تا چهارشنبه  ساعت‌  21:30

برنامه "و اما امشب" شنبه تا چهارشنبه راس ساعت 21:30 تا 22:15 به مدت 45 دقیقه بصورت زنده باز شبکه یزد پخش می شود.

خونه زندگی

شنبه تا چهارشنبه  ساعت‌  18:30

برنامه خونه زندگی شنبه تا چهار شنبه هر هفته از ساعت 18:30 بطور زنده از شبکه یزد پخش می شود.

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  سینمایی حتی اگر شب باشد پنج شنبه 103 دقیقه

 • 01:13

  مستند آفریقا 38 دقیقه

 • 01:51

  طنز پیشگان 69 دقیقه

 • 03:00

  سریال بازگشت 50 دقیقه

 • 03:50

  مناجات امیر المومنین 10 دقیقه

 • 04:00

  من ماسک میزنم 2 دقیقه

 • 04:02

  مناجات حضرت امیر 5 دقیقه

 • 04:07

  حدیث کساء 9 دقیقه

 • 04:16

  زیارات 14 دقیقه

 • 04:30

  اذان صبح به افق یزد 58 دقیقه

 • 05:28

  مستند طعم ارادت 32 دقیقه

 • 06:00

  سرود جمهوری اسلامی ایران 3 دقیقه

 • 06:03

  امروز روز توست 1 دقیقه

 • 06:04

  دعای ندبه 11 دقیقه

 • 06:15

  آن روزها 45 دقیقه

 • 07:00

  چهار سوی علم 165 دقیقه

 • 09:45

  عیدانه 29 دقیقه

 • 10:14

  حرف آخر 61 دقیقه

 • 11:15

  صد ترفند 5 دقیقه

 • 11:20

  برنامه هدهد 21 دقیقه

 • 11:41

  اذان ظهر به افق یزد 23 دقیقه

 • 12:04

  امروز روز توست 19 دقیقه

 • 12:23

  من ماسک میزنم 61 دقیقه

 • 13:24

  آن روزها 31 دقیقه

 • 13:55

  انیمیشن در جستجوی دری 12 دقیقه

 • 14:07

  انیمیشن فوتبال دستی 23 دقیقه

 • 14:30

  چار سوی خبر 53 دقیقه

 • 15:23

  رصد 2 دقیقه

 • 15:25

  برنامه هدهد 8 دقیقه

 • 15:33

  حرف آخر 85 دقیقه

 • 16:58

  سینمایی ارباب و فرمانده 51 دقیقه

 • 17:49

  اذان مغرب به افق یزد 21 دقیقه

 • 18:10

  امروز روز توست 113 دقیقه

 • 20:03

  اخبار شامگاهی 87 دقیقه

 • 21:30

  با ورزش 51 دقیقه

 • 22:21

  مردم بالا دست 25 دقیقه

 • 22:46

  انیمیشن شکرستان 12 دقیقه

 • 22:58

  امروز روز توست 2 دقیقه

 • 23:00

  اخبار شبانگاهی 30 دقیقه

 • 23:30

  سینمایی کلاه تو کلاه