رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

تب و تاب - نمایش محتوای صدا

 

 


تب و تاب عنوان مسابقه اي است راديويي كه در صداي مركز يزد تهيه و پخش مي شود . تب و تاب در راديو يزد چند سالی است كه هر هفته پنجشنبه ها مهمان مردم خونگرم يزد است . مسابقه اي كه دو گروه شركت كننده ازسازمانها/ ادارات/شركتها/ ونهادها دارد و بخشهاي مختلفي چون: پاسخ به بيشترين سوالات در مدت دو دقيقه - يزد شناسي - انتخاب پاكت شانس يا سوال هوش و سوال تشريحي از محل خدمت شركت كنندگان دارد. مسابقه راديويي تب و تاب با حضور چهار نفر از كاركنان اداره هاي دولتي و خصوصي تهيه و توليد مي شود . اين برنامه درهفت محور مجزا از قبيل تاريخ ، هنر ، جغرافيا ، ورزش، كامپيوتر ، علوم تجربي و معارف برحسب انتخاب هر گروه مطرح مي شود . از ديگر آيتم هاي اين برنامه يزد شناسي و دو سوال تخصصي در مورد هر اداره يا ارگان را مي توان نام برد .مسابقه راديويي تب و تاب روزهاي پنجشنبه ساعت 18 از راديو يزد پخش مي شود . عوامل برنامه : تهيه كننده : نسرين وافي صدابردار: علي دهقاني زاده مجري : ناهيد فرجي
Loading the player...
تب و تاب

تب و تاب عنوان مسابقه اي است راديويي كه در صداي مركز يزد تهيه و پخش مي شود . تب و تاب در راديو يزد چند سالی است كه هر هفته پنجشنبه ها مهمان مردم خونگرم يزد است . مسابقه اي كه دو گروه شركت كننده ازسازمانها/ ادارات/شركتها/ ونهادها دارد و بخشهاي مختلفي چون: پاسخ به بيشترين سوالات در مدت دو دقيقه - يزد شناسي - انتخاب پاكت شانس يا سوال هوش و سوال تشريحي از محل خدمت شركت كنندگان دارد.

مسابقه راديويي تب و تاب با حضور چهار نفر از كاركنان اداره هاي دولتي و خصوصي تهيه و توليد مي شود . اين برنامه درهفت محور مجزا از قبيل تاريخ ، هنر ، جغرافيا ، ورزش، كامپيوتر ، علوم تجربي و معارف برحسب انتخاب هر گروه مطرح مي شود . از ديگر آيتم هاي اين برنامه يزد شناسي و دو سوال تخصصي در مورد هر اداره يا ارگان را مي توان نام برد .مسابقه راديويي تب و تاب روزهاي پنجشنبه ساعت 18 از راديو يزد پخش مي شود .

عوامل برنامه :

تهيه كننده : نسرين وافي

صدابردار: علي دهقاني زاده

مجري : ناهيد فرجي