جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

تب و تاب - نمایش محتوای صدا

 

 


  تب و تاب عنوان مسابقه اي است راديويي كه در صداي مركز يزد تهيه و پخش مي شود . اين برنامه  روزهاي پنجشنبه هر هفته ساعت 16:30 از راديو يزد پخش مي شود .   تب و تاب در راديو يزد چند سالی است كه هر هفته پنجشنبه ها مهمان مردم خونگرم يزد است . مسابقه اي كه دو گروه شركت كننده ازسازمانها/ ادارات/شركتها/ ونهادها دارد و بخشهاي مختلفي چون: پاسخ به بيشترين سوالات در مدت دو دقيقه - يزد شناسي - انتخاب پاكت شانس يا سوال هوش و سوال تشريحي از محل خدمت شركت كنندگان دارد.   مسابقه راديويي تب و تاب با حضور چهار نفر از كاركنان اداره هاي دولتي و خصوصي تهيه و توليد مي شود . اين برنامه درهفت محور مجزا از قبيل تاريخ ، هنر ، جغرافيا ، ورزش، كامپيوتر ، علوم تجربي و معارف برحسب انتخاب هر گروه مطرح مي شود . از ديگر آيتم هاي اين برنامه يزد شناسي و دو سوال تخصصي در مورد هر اداره يا ارگان را مي توان نام برد . عوامل برنامه : ت هيه كننده : نسرين وافي دستيار برنامه : ريحانه دشتي صدابردار: صدابرداران توليد مجري : ناهيد فرجي  
تب و تاب

 

تب و تاب عنوان مسابقه اي است راديويي كه در صداي مركز يزد تهيه و پخش مي شود . اين برنامه  روزهاي پنجشنبه هر هفته ساعت 16:30 از راديو يزد پخش مي شود .


 

تب و تاب در راديو يزد چند سالی است كه هر هفته پنجشنبه ها مهمان مردم خونگرم يزد است . مسابقه اي كه دو گروه شركت كننده ازسازمانها/ ادارات/شركتها/ ونهادها دارد و بخشهاي مختلفي چون: پاسخ به بيشترين سوالات در مدت دو دقيقه - يزد شناسي - انتخاب پاكت شانس يا سوال هوش و سوال تشريحي از محل خدمت شركت كنندگان دارد.

 

مسابقه راديويي تب و تاب با حضور چهار نفر از كاركنان اداره هاي دولتي و خصوصي تهيه و توليد مي شود . اين برنامه درهفت محور مجزا از قبيل تاريخ ، هنر ، جغرافيا ، ورزش، كامپيوتر ، علوم تجربي و معارف برحسب انتخاب هر گروه مطرح مي شود . از ديگر آيتم هاي اين برنامه يزد شناسي و دو سوال تخصصي در مورد هر اداره يا ارگان را مي توان نام برد .


عوامل برنامه :

تهيه كننده : نسرين وافي

دستيار برنامه : ريحانه دشتي

صدابردار: صدابرداران توليد

مجري : ناهيد فرجي