رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

تجهیز چاههای آب کشاورزی یزد به کنتور هوشمند - نمایش محتوای خبر

 

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما :


یک هزارو سیصد وهشتاد ودو حلقه چاه آب کشاورزی در استان یزد به کنتور هوشمند مجهز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما :

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزدگفت :  از سه هزارو  ششصد وهفتاد ونه حلقه چاه موجود در استان یزد یک هزارو  سیصد و هشتاد و دو  حلقه چاه به کنتور هوشمند مجهز  شده است .
محمد مهدی جوادیان زاده افزود : در بخش صنعت و خدمات سی چهار و شش دهم  میلیون مترمکعب، بخش  شرب شهر و روستا  نود وهشت و پنج دهم  میلیون مترمکعب و دربخش کشاورزی نهصدو شصت ونه و هفت دهم  میلیون مترمکعب از سفره های آب زیرزمینی استفاده می شود.
وی افزود : میزان کسری مخازن استان دویست وبیست ونه و نودوشش صدم میلیون مترمکعب وحجم منابع تجدید شونده دراستان  هشتصدوهفتاد وهشتادوچهارصدم  میلیون مترمکعب است .
جوادیان زاده افزود :  شهرستانهای ابرکوه با     پانصدو سی وهفت مورد ، خاتم با   سیصد وچهل ویک مورد و اردکان با  نود وچهار مورد کنتور نصب شده به ترتیب بیشترین میزان نصب کنتور را در استان داشته اند.
برای ورود به کانال خبرگزاری صداوسیما یزد وارد لینک زیر شوید     http://telegram.me/newsyazd