رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

تدوین تقویم گردشگری در کشور - بزودی - نمایش محتوای خبر

 

 با تدوین این تقویم همه برنامه‌های کشور در بخش‌های مختلف بصورت هدفمند انجام خواهد شدبا تدوین این تقویم همه برنامه‌های کشور در بخش‌های مختلف بصورت هدفمند انجام خواهد شد