رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

تزیین کدو حلوایی

تزیین کدو حلوایی


Loading the player...

قسمت گردن کدو را بر شداده و جدا میکنیمو پوست میوه را گرفته و اماده برای گل میکنیم.برای شروع کار دایره های فرضی میکشیمو بعد دایره دوم در درداخل دایره اول به صورت نازک برش داده و از داخل خالی میکنیم.سپس خط صاف داخل دایره را با چاقو کشیده و با حرکت چاقو خالی میکنیم.قسمت دوم با فاصله یک سانتی متر و همینطور تا اخر دایره سپس خطهارابه صورت برعکس برش می دهیم تا به صورت 4 خونه در اید.تخمک گل تا اینجا کامل شد.سپس قسمت بیرونی دایره را برش داده و خالی میکنیم.گلبرگها را به صورت سطحی و هلال برش میدهیم.وسط گلبرگ یک خط صاف داده و یک خط مورب برش میدهیم و بر میداریم.زیر گلبرگها را خالی میکنیم.گلبرگ سوم را از زیر گل شروع میکنیم.در مرکز کار رگبرک زده و یکطرف آن را خالی میکننیم.کارار ادامه داده تا گلبرگها به هم برسد.گلبرگ دوم باید بزرگتر از گلبرگ اولی باشد.باید از نصف گلبرگهای کناره گرفته و شیار میزنیم.بالای گردن کدو برای زیباتر شدن حالت 7و 8 داده تا تمتم شود.بعد از گلهای طبیعی میوه یا مصنوعی برای گلدانمانن استفاده میکنیم.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.