رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

تعطیلی نانوایی های استان یزد در سیزده نوروز - نمایش محتوای خبر

 

 

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،


اتحادیه صنف نایوایان استان یزد اعلام کرد با توجه به اینکه روز سیزده نوروز اکثر نانوایی های استان یزد با مشکل نداشتن کارگر مواجه بوده ونعطیل می باشد. لذا شهروندان استان یزد نان مصرفی خود را روز دوازده نوروز تهیه کنند .

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،

اتحادیه صنف نایوایان استان یزد اعلام کرد با توجه به اینکه روز سیزده نوروز اکثر نانوایی های استان یزد با مشکل نداشتن کارگر مواجه بوده ونعطیل می باشد.   لذا  شهروندان استان یزد نان مصرفی خود را روز دوازده نوروز تهیه کنند .