کتاب #تفکر_و_سواد_رسانه_ای برای دوره دوم متوسطه منتشر شد.

 

دانلود

 

photo_2016-09-06_23-48-499

این کتاب برای هفته ای دو ساعت در یک سال تحصیلی نوشته شده است؛ جهت گیری بسته آموزشی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم، پرورش توانایی نقد و بررسی هوشمندانه و تولید موثر پیام، و مدیریت بهره مندی از رسانه هاست.

به گزارش مدرسه آینه، کتاب تفکر و سواد رسانه ای منتشر شد. این کتاب که از سال تحصیلی پیش رو برای پایه های دهم و یازدهم متوسطه تدریس می شود از ۶ فصل تشکیل شده است:

 • فصل ۱- ما و رسانه
 • فصل ۲- فنون خلق پیام رسانه ای
 • فصل ۳- نادیده های رسانه ها
 • فصل ۴- مخاطب شناسی
 • فصل ۵- رسانه و سبک زندگی
 • فصل ۶- رژیم مصرف رسانه ای

اهداف این کتاب در مقدمه آن اینگونه تشریح شده است: «دستیابی به اهداف حوزه تربیت و یادگیری تفکر و معارف اسلامی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و برنامه درسی تفکر و سواد رسانه ای به مطالعه و تمرین زیاد نیاز دارد. این کتاب برای هفته ای دو ساعت در یک سال تحصیلی نوشته شده است؛ پس به یاد داشته باشید با گذراندن این درس همه آنچه را که باید درباره سواد رسانه ای بدانید، بخواهید و بتوانید، یاد نگرفته اید. ما فقط سعی کرده ایم در شما حساسیت ایجاد کنیم. جهت گیری بسته آموزشی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم، پرورش توانایی نقد و بررسی هوشمندانه و تولید موثر پیام، و مدیریت بهره مندی از رسانه هاست.»

کتاب تفکر و سواد رسانه ای

بر اساس این گزارش، در این کتاب آمده است که پس از مطالعه آن انتظار می رود مخاطبان توانایی های زیر را به دست آورده باشند:

 • تفسیر پیام های آشکار و پنهان تولیدات رسانه ای
 • تشخیص بازنمایی ها در تولیدات رسانه ای
 • تشخیص شیوه های اقناع در تولیدات رسانه ای
 • تشخیص اهداف و انگیزه های ارسال کنندگان پیام
 • تشخیص ارزش ها و سبک زندگی در تولیدات رسانه ای

گفتنی است کتاب تفکر و سواد رسانه ای در کنار کتابهای «هنر» و «کارگاه کارآفرینی و تولید» از کتابهای جدید منتشر شده برای دوره دوم متوسطه می باشد. از طریق لینک زیر می توانید فایل PDF کتاب «تفکر و سواد رسانه ای» را دریافت کنید:

رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 3.6666666666666665 stars out of 5.