رونق تولید ملی | جمعه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

تلاش کارکنان صداوسیمای یزد در انعکاس راهپیمایی یوم الله 13 آبان - نمایش محتوای خبر

 

 

تلاش کارکنان صداوسیمای یزد در انعکاس راهپیمایی یوم الله 13 آبان


تلاش کارکنان صداوسیمای یزد در انعکاس راهپیمایی یوم الله 13 آبان

تلاش کارکنان صداوسیمای یزد در انعکاس راهپیمایی یوم الله 13 آبان

تلاش کارکنان صداوسیمای یزد در انعکاس راهپیمایی یوم الله 13 آبان

تلاش کارکنان صداوسیمای یزد در انعکاس راهپیمایی یوم الله 13 آبان