جهش تولید | جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
نمایش محتوای تولیدات ویژه

تلفن و دردسرهای خانواده گلها

تلفن و دردسرهای خانواده گلها


تلفن همراه آقا گل مدام زنگ میزند ولی کسی از آن طرف صحبت نمیکند . خانم گل به موضوع مشکوک میشود و میگوید خط تلفن آقا گل باید تعویض شود . بی بی گل پا در میانی میکند و سعی در ارام کردن خانم گل دارد . در این بین تلفن آقا گل دوباره زنگ میزند ولی باز هم کسی صحبت نمیکند . دوباره تلفن زنگ میزند و... 

ماجرا ادامه می یابد  و باعث اتفاقات جالبی در خانواده گلها میشود.

 
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.