حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۷

تولید همزمان برق و حرارت ، ابتکاری - نمایش محتوای خبر

 

 

برای تامین انرژی مورد نیاز واحد های تولیدی:


مشاور اجرای طرح نیروگاه گفت : دراقدامی ابتکاری توسط یکی از واحد های تولیدی درکنار تولید انرژی ، حرارت نیز تولید میشودکه صرف تولید الیاف مصنوعی میشود.

برای تامین انرژی مورد نیاز واحد های تولیدی:

رمضانی افزود: این کار نقش ارزشمندی درکاهش مصرف   انرژی داشته است.

وی خاطرنشان کرد:همچنین در این نیروگاه 14 و نیم مگارات برق تولید میشود  و می تواند الگویی برای سایر واحد های تولیدی استان باشد.