رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

جایزه بهترین مهندسی صدا به آقای طاهر پیشوایی صدا بردار صدا وسیمای مرکز یزد تعلق گرفت - نمایش محتوای خبر

 

 

جایزه بهترین مهندسی صدا به آقای طاهر پیشوایی صدا بردار صدا وسیمای مرکز یزد تعلق گرفت


جایزه بهترین مهندسی صدا به آقای طاهر پیشوایی صدا بردار صدا وسیمای مرکز یزد تعلق گرفت

جایزه بهترین مهندسی صدا به آقای طاهر پیشوایی صدا بردار صدا وسیمای مرکز یزد تعلق گرفت

جایزه بهترین مهندسی صدا به آقای طاهر پیشوایی صدا بردار صدا وسیمای مرکز یزد تعلق گرفت

جایزه بهترین مهندسی صدا  به  آقای طاهر پیشوایی  صدا بردار صدا وسیمای مرکز یزد برای فیلم "به وقت شام" در دوازدهمین جشن منتقدان سینمای ایران  تعلق گرفت