جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
نمایش محتوای تولیدات ویژه

جلسه صداق طی کنان

جلسه صداق طی کنان


در یزد در قدیم پس از پرس وجو وانتخاب دختر به خواستگاری او می رفتند وقرار جلسه صداق طی کنان که همان مهر برون یا قباله برون است را می گذاشتند . ویک شب بزرگتر هاواقوام نزدیک به خانه عروس می رفتند .


 

 

 

 

وباخود شیرینی مثل باقلوا ونقل هم می بردند. وبزرگترها با تعارف به همدیگر مهر یا صداق دختر را توافق می کردند مثلا چند دانگ از یک خانه یا ملک وچند هزار تومان پول نقد وقرار خرید از بازار وچگونگی برگزاری مهمانی های بعد در این مجلس بعداز اینکه صداق طی می شد به شادی می پرداختند وشربت وشیرینی نوش جان می کردند .

 

 

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.