حامد نصیری زاده

منواد 1361 یزد

وی در خانواده ای هنرمند به دنیا آمد و از همان دوران کودکی آموزش خود را با ساز تنبک نزد عموی خویش ، آقای محمدعلی نصیری زاده آغاز نمود.در ادامه نزد اساتید مختلف در استان و خارج از استان به ادامه فعالیت خود در موسیقی پرداخت.او همچنین در دوره ای از زندگی به یادگیری تار و بم تار پرداخت و در این زمینه از رهنمون های آقای صنعتی بهره برد.وی همچنین به فراگیری هارمونی ، آهنگسازی ، صداسازی و سلفژ نزد اساتیدی چون دکتر لوریس هویان و دیگر اساتید پرداخت و در این راه از راهنمایی های آقایان مجتبی حبیبی و فرید سعادتمند بهره فراوان برد.وی هم اکنون مشغول به تدریس می باشد و در رشته سازهای کوبه ای بصورت تخصصی فعالیت می کند.