رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

حجاب در معماری سنتی

Loading the player...

معماري ايراني درخشش مفاهيم آسماني در رعايت حرمت انسانهاست. تاثير قرآن در معماري ايراني با تاثير اديان ديگر نظير بودا و هندو، كه دستورات مستقيم براي ساخت مكانهاي مقدس خود را دارند متفاوت است. تجلي آيه حجاب در سوره نساء و تفسير آن بخشي از تاثير عميق آيات الهي در معماري ايراني و اسلامي است. مسئله حريم و حجاب و صيانت از محرميت زنان يكي از اصول مهم معماري ايراني در خلق فضاي معماري بوده است. واژه حريم در لغت به معني پيرامون، گرداگرد و مكاني كه حمايت و دفاع از آن واجب است معني شده است. حريم مرز ايجاد مي‌كند، ولي فقط هدف، جدايي نيست. از طرفي مراعات اصل حجاب در سطوح مختلف معماري ايراني بطور كامل لحاظ شده است. چنانچه در طراحي و ساخت بناها به حجاب ديداري، حجاب صوتي و حجاب رفتاري توجه ويژه شده است. براي رعايت قانون الهي و ايجاد امنيت زنان به لحاظ محرميت و حجاب، بنا طوري ساخته مي‌شد كه هيچ غريبه‌اي نمي‌توانست تا قلب آنرا رويت كند. زن در درون اندروني يك بنا، داراي امنيت خاطر بود و وجود محرميت و حريم در بين محرم و نامحرم با طراحي ويژه معماري كاملاً قابل تعريف و قابل لمس بود. در حوزه‌هاي رفتاري نيز طراحي فضا در معماري ايراني به گونه‌اي انجام مي‌شد كه بخشهاي مختلف و خاص به لحاظ حفظ حريم و حجاب كاملاً تفكيك مي‌شدند. از سويي ديگر بايد پذيرفت كه معماري ايراني همواره آميخته با اصل حفظ حريم و حجاب بوده است و اين مسئله ناشي از فرآيند دين و مذهب حاكم بر زندگاني مردم و همچنين باورهاي ديني و نوع نگرش تعصباتي به مسئله محارم و زن در گذشته بوده است. چيزي كه امروزه معماري ايراني از آن رنج مي‌برد و توليد اثر معماري تقريباً چنين اصلي را فراموش كرده است. از طرفي ديگر حريم و حفظ حجاب به عنوان يك اصل داراي وجوه و جنبه‌هاي متفاوتي بوده است. علاوه بر خانه، محرميت و حجاب در مساجد، حمام‌ها، باغ و ... مبين همين مساله است. اندروني عنصري ارزشمند در ايجاد حريم و حجاب زنانه در معماري گذشته ايران بوده است، چيزي كه امروزه اثري از آن در بناها يافت نمي‌شود.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.