حدیث کرامت

حدیث کرامت

* امام رضا (علیه السلام) فرمودند:"أفضل العقل، معرفه الانسان نفسه"

بالاترین مرتبه خردمندی این است که انسان خودش را بشناسد.

بحار الانوار ج72ص352

* امام رضا (علیه السلام) عن النبی:"العلم امام العمل"

امام رضا از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)فرمودند:" علم پیشاهنگ عمل است.

عده الداعی ص64

* امام رضا (علیه السلام) فرمودند:"صدیق کل إمرء عقله، و عدوه جهله"

دوست هر کس عقل ودانایی اوست، و دشمن هر کس جهل و نادانی او.

اصول کافی ج1 ص11

* امام رضا (علیه السلام) فرمودند:"منزله الفقیه فی هذا الوقت، کمنزله الانبیا فی بنی اسرائیل"

منزلت وجایگاه "فقیه" در این زمانه همچون منزلت پیامبران در بنی اسرائیل است.

عوائد (نراقی)ص186

* امام رضا (علیه السلام) فرمودند:"لأن الله(تبارک و تعالی) کلف اهل الصحه القیام بشأن اهل الزمانه والبلوی..."

خداوند توانمندان را مکلف کرده است تا برای اداره امور زمینگیر ودیگر مبتلایان قیام کنند...

عیون اخبار الرضا(علیه السلام) ج2ص89

*سئل علیه السلام عن خیـار العبـاد؟ فقــال(ع): الذیـن اذا احسنوا استبشروا, و اذا اساووا استغفروا و اذا اعطوا شکـروا, و اذا ابتلو صبروا, و اذا غضبوا عفوا.

از امام رضـا(ع) دربـاره بهتـریـن بنـدگـان سـوال شـد. فـرمـود: آنان که هر گاه نیکـى کنند خـوشحال شوند, و هرگاه بدى کنند آمرزش خـواهند, و هر گاه عطا شـوند شکر گزارند و هر گاه بلا بینند صبر کنند, وهر گاه خشم کنند در گذرند.

تحف العقول,ص 445

*امام صادق علیه السلام فرمود:

«براستی برای خدا حرمی است وآن مکه است وبرای رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم حرمی است و آن مدینه است، و برای امیرالمومنین علیه السلام حرمی است وآن کوفه است ،‌ و برای ما حرمی است وآن شهرقم است. و در آینده ای نزدیک زنی از فرزندان من«به نام فاطمه» در ان جا دفن می شود ، کسی که او را زیارت کند بهشت بر او واجب می شود. »

راوی می گوید:این فرمایش حضرت زمانی بود که هنوز موسی بن جعفر علیه السلام به دنیا نیامده بود.

*رسول خداصلی اله علیه وآله می فرماید:

هنگامی که خداوند مرا به آسمانها عروج داد، جبرئیل مرا برشانه راستش حمل می کرد؛ دراین هنگام به سرزمینی در«ارض جبل» نگاه کردم که سرخ رنگ و خوش رنگتر از زعفران وخوشبوتر از مشک بود. ناگهان دیدم درآن سرزمین پیری قرارداد که کلاه درازی بر سرنهاده است. از جبرئیل پرسیدم: این سرزمین سرخ رنگ و خوش رنگتر از زعفران و خوشبوتر از مشک کجاست؟ گفت: جایگاه شیعیان تو وشیعیان وصی تو علی علیه السلام است. گفتم: این پیرمرد کیست؟ ابلیس است. گفتم : از انها چه می خواهد؟ گفت: می خواهد تا آنان را از دوستی و ولایت امیرالمومنین علیه السلام بازدارد و به نافرمانی وگناه دعوتشان کند.

گفتم: ای جبرئیل ما را به آن مکان ببر. با حرکتی سریع تر از برق ما را به آنجا رساند.

گفتم: ای ملعون برخیز وبرو، و در اموال و اولاد وزنان دشمنان ایشان شرکت کن، زیرا ، تو را برشیعان من و علی فرمانروایی نیست. « از این رو، آن مکان قم نامیده شد. »

*امام صادق علیه السلام می فرماید:

« قم را، قم نامیده اند زیرا اهل قم ،‌با قائم آل ممدعلیه السلام اجتماع می کنندو باآن حضرت (برضد طاغوتها) قیام می نمایند، و با کمال استقامت و استواری به یاری او می پردازند. »

*حضرت رضا علیه السلام می فرماید:

« بهشت دارای هشت در است، یکی از آنها برای قمی هاست. پس سه مرتبه فرمود:«خوشا به حالشان »

*امام جواد(علیه السلام) فرمودند:

خداوند تبارک وتعالی او را رضا نام گذارد برای آنکه پسندیده و مورد رضای خدا در آسمان بود و رسول الله (صلی الله علیه واله) و امامان (علیهم السلام) از او راضی بودند و او را برای امامت پسندیدند.

بحار الانوار ج49ص4

*امام صادق علیه السلام فرمود:

« زمانی  می آید که شهر قم واهل آن حجت بر تمام مردم خواهند بود و این(موضوع) در زمان غیبت امام زمان علیه السلام می باشد تا ظهور آن حضرت »

*امام صادق علیه السلام فرمود:

« تربت قم مقدس است ومردم قم از(شیعیان) ما هستند، و ما هم از انها هستیم، هیچ ستمگری قصد بد، به اهل قم نمی کند مگراینکه در عذاب  او تعجیل می شود تا وقتی که مردم به برادران (دینی) خودخیانت نکنند. »

*امام صادق علیه السلام فرمود:

«جایگاه حشر همه مردم به سوی بیت المقدس است؛ مگر (مردم) سرزمینی از بلاد«جبل» که آن را«قم» گویند، آنها در قبرهایشان(در همان سرزمین) به حسابشان رسیدگی می شود و از همانجا به سوی بهشت محشور خواهندشد.»

*امام صادق علیه السلام (به عیسی بن عبدالله قمی اشاره کرد) و فرمود:

« سلام خدا بر اهل قم،‌ خداشهرهایشان را از باران رحمتش سیراب گرداند وبرکاتش را بر آنان فرود آرد و گناهانشان را به خوبیها و حسنات مبدل فرماید،‌ آنها اهل رکوع وسجود وقیام وقعودند. آنان فقیه و دانشمند هستند. آنان اهل درک حقایق و روایت وعبادت نیکو می باشند. »


.

Loading the player...