جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

حماسه ماندگار - نمایش محتوای صدا

 

 


برنامه حماسه ماندگار در روز۱۵ خرداد ساعت 9 صیح از رادیو یزد پخش می شود .

 


تهیه کننده:آقای امیری
نویسنده: مریم جعفرنیا
گزارشگر: زهرا دهقانی زاده
گوینده: سید عباس امام
صدابردار: آقای احمدی

امام خمینی(ره) با دمیدن روح خودباوری و نفی از خودبیگانگی، زمینه های بازگشت به خویشتن را در میان قشر جوان و روشنفکر دانشگاهی فراهم ساخت و باعث رویکرد نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور به سوی مذهب شد. بنابراین، نهضت فکری ـ فرهنگی پانزده خرداد به رهبری امام خمینی تأثیرات عمیق و شگرفی بر ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران گذاشت و نتایج و پیامدهای سازنده و مطلوبی به بار آورد. با توجه به اهمیت قیام 15 خرداد  و به منظور گرامیداشت شخصیت والای امام خمینی(ره)  معاونت صدا مرکز یزد برنامه حماسه ماندگار در روز۱۵ خرداد ساعت 9 صیح از  رادیو یزد پخش می کند .

سال تولید: 1399