جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
نمایش محتوای تولیدات ویژه

خدای اکبر بدهد

خدای اکبر بدهد


این مثل در مورد افرادی گفته می شود كه متكی به غیراند و به خداوند توكل ندارند. در زمان قدیم پادشاهی بوده به نام اكبر، این پادشاه افراد چاپلوس و متملق را همیشه دور خودش جمع می كرد تا از او تعریف كنند. در اطراف قصر اكبر شاه همیشه گدایان زیادی به حمد و ثنای اكبرشاه مشغول بودند. در میان این گداها دو گدای نابینا به نام های قاسم و بشیر بودند. بشیر به خاطر اینكه چاپلوسی كرده باشد و پادشاه به او چیزی بدهد مرتب می گفته است:«اكبر بدهد.»‌ اما قاسم می گفته:«‌اكبر ندهد، خدای اكبر بدهد.» چون اكبر شاه افرادی را كه از او تعریف می كردند و او را بخشنده می خواندند دوست می داشت، یك روز دستور داد یك مرغی بریان كنند و مقداری زر سرخ در شكم مرغ بگذارند و با مقداری برنج برای فقیر چاپلوس ببرند. این ضرب المثل در مورد افرادی گفته می شود كه متكی به غیراند و به خداوند توكل ندارند.

 

 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.