رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

خطبه هاي نماز جمعه يزد - نمایش محتوای صدا

 

 


برنامه خطبه هاي نماز جمعه يزد روز شنبه هر هفته به مدت 40 دقيقه از ساعت 13:10 تا 13:50 از صداي مركز يزد پخش مي شود .   نمازجمعه با خطبهٔ اول آغاز می‌شود و همهٔ نماز گزاران بايد دو خطبه را در حالت آرامش گوش دهند . خواندن دو خطبه ، توسط خطيب جمعه قبل از نماز واجب است و قبل از نماز شروع می‌شود . از آنجایی که نماز جمعه به جای نماز ظهر خوانده می‌شود ، دو خطبهٔ نماز به جای دو رکعت اول نماز ظهر و نماز دو رکعتی جمعه، به جای دو رکعت دیگر نماز ظهر در نظر گرفته می‌شود. در بیش‌تر موارد خطيب و امام جمعه يك نفر هستند . وقتی که امام جمعه، خطبه‌های نماز جمعه را می‌خواند، بر شرکت‌کنندگان واجب است ، به خطبه‌ها گوش دهند ، و سخن گفتن به هنگام ایراد خطبه‌ها مكروه است ، بلکه اگر به سبب سخن گفتن، نتواند به خطبه‌ها گوش دهد، سکوت لازم است. همچنین هنگام ایراد خطبه‌ها، خواندن نماز مستحبی یا کتاب و روزنامه و انجام دادن کارهایی که مانع گوش دادن به خطبه‌ها است، خلاف است. اگر کسی به خطبه اول یا هر دو خطبه نرسد، بازهم، شرکت در نماز جمعه فضیلت دارد و جایگزین نماز ظهر می‌شود. خطبه هاي نماز جمعه يزد برنامه اي است كه معاونت صداي مركز يزد اقدام به توليد آن كرده است و مشروح خطبه هاي نماز جمعه يزد به امامت آيت الله ناصري از صداي مركز يزد پخش مي شود . خطيب جمعه يزد در خطبه اول ، خود و مردم را توصيه به تقواي الهي مي كند و مباحثي را مطرح مي كند و در خطبه دوم هم ضمن سفارش به تقوي اشاره به مناسبت هاي همان ايام و هفته آينده مي كند . اين برنامه با ساختار پيامي - به صورت سخنراني و ضبطي - با موضوعات مختلف -  و هدف ارشادي تربيتي و اطلاعاتي آموزشي از صداي مركز يزد پخش مي شود .  
خطبه هاي نماز جمعه يزد


برنامه خطبه هاي نماز جمعه يزد روز شنبه هر هفته به مدت 40 دقيقه از ساعت 13:10 تا 13:50 از صداي مركز يزد پخش مي شود .


 

نمازجمعه با خطبهٔ اول آغاز می‌شود و همهٔ نماز گزاران بايد دو خطبه را در حالت آرامش گوش دهند . خواندن دو خطبه ، توسط خطيب جمعه قبل از نماز واجب است و قبل از نماز شروع می‌شود . از آنجایی که نماز جمعه به جای نماز ظهر خوانده می‌شود ، دو خطبهٔ نماز به جای دو رکعت اول نماز ظهر و نماز دو رکعتی جمعه، به جای دو رکعت دیگر نماز ظهر در نظر گرفته می‌شود. در بیش‌تر موارد خطيب و امام جمعه يك نفر هستند .


وقتی که امام جمعه، خطبه‌های نماز جمعه را می‌خواند، بر شرکت‌کنندگان واجب است ، به خطبه‌ها گوش دهند ، و سخن گفتن به هنگام ایراد خطبه‌ها مكروه است ، بلکه اگر به سبب سخن گفتن، نتواند به خطبه‌ها گوش دهد، سکوت لازم است. همچنین هنگام ایراد خطبه‌ها، خواندن نماز مستحبی یا کتاب و روزنامه و انجام دادن کارهایی که مانع گوش دادن به خطبه‌ها است، خلاف است. اگر کسی به خطبه اول یا هر دو خطبه نرسد، بازهم، شرکت در نماز جمعه فضیلت دارد و جایگزین نماز ظهر می‌شود.

خطبه هاي نماز جمعه يزد برنامه اي است كه معاونت صداي مركز يزد اقدام به توليد آن كرده است و مشروح خطبه هاي نماز جمعه يزد به امامت آيت الله ناصري از صداي مركز يزد پخش مي شود . خطيب جمعه يزد در خطبه اول ، خود و مردم را توصيه به تقواي الهي مي كند و مباحثي را مطرح مي كند و در خطبه دوم هم ضمن سفارش به تقوي اشاره به مناسبت هاي همان ايام و هفته آينده مي كند .

اين برنامه با ساختار پيامي - به صورت سخنراني و ضبطي - با موضوعات مختلف -  و هدف ارشادي تربيتي و اطلاعاتي آموزشي از صداي مركز يزد پخش مي شود .