جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

بازگشت به صفحه کامل

درخشش دوباره رادیو یزد

درخشش دوباره رادیو یزد


بر اساس ارزیابی اداره کل صدای استان‌ها، معاونت صدای مرکز یزد موفق شد مجددا رتبه اول مراکز را درفصل تابستان ۹۷ بین ۳۳ مرکز صداوسیمای استان‌ها به خود اختصاص دهد

درخشش دوباره رادیو یزد
معاونت صدای مرکز یزد توانست رتبه اول مراکز استانها را در فصل تابستان 97 کسب کند. شایان ذکر است این برتری بر اساس شاخص هایی چون: کیفیت برنامه ها در جلسات ارزیابی، برنامه ریزی های فصلی، میزان مخاطبان، روزآمد بودن جدول پخش ، حضوردرشبکه‌های ملی وارتباط با دیگراستان‌ها ، رادیونما و... می باشد که در بین 33 مرکز کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و رادیو یزد توانسته با کسب بالاترین امتیاز ، رتبه اول را بدست آورد.
گفتنی است رادیویزد درسال 96 نیز رتبه اول را ازآن خود کرده بود و تندیس برترین مرکز رادیویی دودوره متوالی، درجشنواره های بیستم وبیست ویکم مراکز استانهای صداوسیما به این رادیو تعلق گرفته است