Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

درخشش دوومیدانی کاران یزدی در مسابقات قهرمانی کشوری

مسابقات قهرمانی جوانان کشور

کسب چهار مدال پر رنگ طلا حاصل کار تیم چهار نفره تیم دوومیدانی  استان یزد در مسابقات دوومیدانی جوانان کشوربود . در این مسابقات که در روزهای  23 و24 مهرماه در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد محمد مهدی جدیدی دونده قدرتمند استان با امتیاز 4924 در ماده دهگانه به قهرمانی رسید ومدال طلارا به گردن آویخت.

مهدی ابراهیمی در ماده 10 کلیلومتر پیاده روی با زمان 58 دقیقه و10ثانیه وهفت صدم ثانیه به مدال طلا دست یافت ومقام اول رابه خود اختصصاص داد.

محمد امین آخوندزاده دیگر ورزشکار جوان استان در رشته پرتاب دیسک با پرتابی به مسافت 46 متر و25 سانتی متر برسکوی نخسن ایستاد وقهرمانی را از آن خود نمود.

علی دهقان منشادی پرنده نوجوان وبا استعداد پرش بانیزه این ورزش پایه با حضور در مسابقات جوانان توانست رقبای جوان خود را پشت سر گذاشته وبا پرشی به ارتفاع  سه متر و70 سانتی متر مدال طلا راتصاحب نمایدو مقام اول راکسب کند.

 لازم به یادآوری است باتوجه به رکوردهای ثبت شده در این دوره از مسابقات کشوری چنانچه برای دونفر از ورزشکاران عباس عمادی ومحمد رضا اصلانی حادثه مصدومیت از مچ پا پیش نیامده بود بی شک تیم دوومیدانی استان یزد به اهداف یکساله خود که همان قهرمانی تیمی و حضور چند ورزشکار دراردوی ملی دست می یافت.