رونق تولید ملی | جمعه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

دوازدهمین جشنواره ملي کار آفرينان برتر در یزد- بزودی - نمایش محتوای خبر

 

 

مدير کل تعاون کار و رفاه اجتماعي استان يزد:


تعامل بيشتر کار و توليد و تبادل تجارب در حوزه کار آفريني و معرفي يزد و توانمنديهاو پتانسيلهايش از جمله اهداف برگزاري اين جشنواره اعلام شد .

مدير کل تعاون کار و رفاه اجتماعي استان يزد:

 مدير کل تعاون کار و رفاه اجتماعي استان يزد گفت : استان يزد با توجه به دارا بودن پيشينه خوب کار آفريني  و تعدد کار آفرينان به عنوان يک نماد کار آفريني در کشور مطرح است
رياحي افزود : تعامل بيشتر کار و توليد و تبادل تجارب در حوزه کار آفريني و معرفي يزد و توانمنديهاو پتانسيلهايش  از جمله اهداف برگزاري اين جشنواره است .
وی اشاره کرد : دوازدهمین جشنواره ملي کار آفرينان برتر اواخر مردادماه در يزد برگزار مي شود .