رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

راهیابی چهل وپنج اثر به جشنواره فیلم کوتاه سه دقیقه با ورزش - نمایش محتوای خبر

 

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:


چهل وپنج اثر به بخش مسابقه جشنواره ملی فیلم کوتاه سه دقیقه با ورزش راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیر اجرایی جشنواره ملی فیلم کوتاه سه دقیقه با ورزش گفت: با ارزیابی هیات انتخاب جشنواره ملی فیلم کوتاه سه دقیقه در مجموع چهل وپنج اثر به بخش مسابقه راه یافت.
ابوالقاسم ابوترابی زارچی افزود: از بین پنجاه ودو اثر داستانی، بیست اثر و از بین چهل ویک اثر مستند نيز پانزده اثر انتخاب و به بخش مسابقه راه پیدا کرده است که آثار منتخب و برتر توسط هیات داوران معرفی می‌شود.
وی گفت:در بخش غیر حرفه‌ای و مردمی هم شش اثر داستانی و چهار مستند به بخش مسابقه راه یافت و در بخش ویژه نيز پنج اثر برگزیده شد.