رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸

راه اندازی کانون سلامت محلات در اردکان-به زودی - نمایش محتوای خبر

 

 

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردکان:


کانون سلامت محلات در محله شریف آباد این شهرستان به صورت پایلوت راه اندازی خواهد شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردکان:

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردکان در نشست شورای سلامت این شهرستان از راه اندازی کانون محلات در این اردکان خبرداد.
پورهاشمی افزود:کانون سلامت محلات در محله شریف آباد این شهرستان به صورت پایلوت راه اندازی خواهد شد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان اردکان گفت:شناسایی منطقه، سازمان دهی، توانمند سازی، نیازسنجی و اولویت بندی، اقدام و مداخله، ارزشیابی از جمله مراحل اجرای برنامه است که تا پایان سال 10درصد محلات شهر را پوشش دهد.
پورهاشمی افزود:اجتماعی شدن سلامت با مشارکت مردم، همکاری بین بخشی و عدالت در سلامت قابل اجراست و کانون سلامت محله در پایین ترین سطح آن، ساز و کاری ساختارمند برای مشارکت مردم در سلامت است.
وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح توسعه بهینه سلامت محلات و برنامه مداخلات اجتماع محور ادامه داد:این برنامه ها زمان بر است ولی با هم گرایی و هم افزایی مردم و مسئولان بهترین نتایج را در بردارد و حمایت فرمانداری در اجرای آنها بسیار مهم است.