حمایت از کالای ایرانی | پنج‌شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۷

راه موفقیت در تلنگر این هفته از معاونت خبر صدا و سیمای مرکز یزد - نمایش محتوای خبر

 

 

روابط عمومی صدا و سیمای مرکز یزد


گزارش تلنگر این هفته ، نتیجه همت و اراده یکی از سوادآموران نهضت سوادآموزی را به تصویر کشیده می شود .

روابط عمومی صدا و سیمای مرکز یزد

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز یزد " این گزارش با گزارشگری کاظم دهقانی اشکذری و تصویربرداری سعیدآخوندزادگان و تدوین ملیحه روستا چهارشنبه در بخش های خبری 20 و خبر23 و پنجشنبه در خبر 13:30 از شبکه تابان پخش می شود.