اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۶

رسانه ملی و منازعات فرساینده /یادداشت اینستاگرامی احمد پهلوانیان - نمایش محتوای خبر

 

 

مدیر کل صدا و سیمای یزد:


حرف هایی که بایددر گفتگوهای دوستانه و مباحثات علمی گفته شود،لخت و آشکار در تریبون های عمومی پیش روی مردم قرار می گیرد.

مدیر کل صدا و سیمای یزد:

مدیر کل صدا و سیمای یزد در یادداشتی اینستاگرامی از کشاندن اختلاف سلیقه ها به فضای عمومی و ایجاد تنش و التهاب در جامعه انتقاد کرد.

متن یادداشت دکتر پهلوانیان بدین شرح است:

ظاهرا قرار نیست مناقشات و کشمکش هایی که هر روز به رنگی و در حوزه‌ ای رخ عیان می‌کند، تمام شود؛ هر روز موضوعی برای بحث و جدل پیش می آید و مردم فرسوده و خسته از این همه تنش و مناقشه و منازعات پی در پی ؛

حضرت امام و مقام معظم رهبری در فرمایشات خود بارها بر این نکته تاکید کرده اند که اختلاف بین مسئولان و بزرگان امری طبیعی و عادی است، اما این اختلاف نظرها و تفاوت سلیقه ها باید در اتاق های بسته و با بحث و گفت و گو علمی و منطقی و به دور از هیاهو و فضای ملتهب حل شود.

اختلاف سلیقه ها و تفاوت اندیشه ها نباید در سطح عمومی جامعه و در معرض دید عموم قرار گرفته و توان عمومی و ذهن پویای جامعه را که باید معطوف به رشدو بالندگی همه جانبه و در همه عرصه ها بشود به خود مشغول و مصروف خویش کند.

اما گویی این تلاطم ها وکشاکش هاتمامی ندارد،حرف هایی که بایددر گفتگوهای دوستانه و مباحثات علمی گفته شود،لخت و آشکار در تریبون های عمومی پیش روی مردم قرارمی گیرد.

در این میان رسانه‌های معانددر نشان دادن فضایی ملتهب،خصومت آمیز و پر تنش بیشتیرین بهره برداری رامی کنند و هستند فعالانی در فضای مجازی که دانسته یاندانسته به این مسئله دامن می‌زنند.چه بخواهیم و چه نخواهیم، مردم با مشاهده این فضای پر تنش وزبر، دلسرد شده و در نگاه و باورشان نسبت به شخصیت هاوبعضاً مبانی فکری نظام دچارتردیدمی‌شود. دست آورده این فضا به نفع هیچ کس نیست ،دراین میان رسانه‌ها بیش از آنکه به این فضا دامن زده و آتش بیار این مجادلات آسیب زا و فرساینده باشندبایدفضا را به سمت گفت وگو و بحث منطقی متعامل و مثبت پیش ببرند.البته این به معنای نفی داوری، بررسی عالمانه و نقد منصفانه رسانه‌ها نیست ،چه اینکه رصد ، ارزیابی ، نظارت و اطلاع رسانی جزء وظایف ذاتی همه رسانه‌ها و در رأس آن رسانه ملی است ؛رسانه ملی می بایست که فضای گفت و گوی اندیشمندانه ونقد منصفانه را ایجاد کرده و از دامن گیر شدن در دام مجادلات پرهیز نماید،چه اینکه اینگونه نیز است.

کم نیستند افراد و جریاناتی که می‌خواهند رسانه رابه سمت خودکشیده وآن رایک سوی دعواقرار داده و از این بستر مناسب برای تشدیدبحث و مجادلات بهره ببرند.

آنگونه که همواره تاکید مدیریت ارشد رسانه ملی بوده است شان و جایگاه رسانه ملی اقتضامی‌کند که نقش فراجناحی، نقدمنصفانه و دلسوزانه وپیش برنده و آرامش بخش برای جامعه داشته باشند.