حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲۳ آذر ۱۳۹۷

رشد سالمندی دو برابر رشد جمعیت استان یزد - نمایش محتوای خبر

 

 مدیر کل بهزیستی استان یزد با بیان اینکه رشد سالمندی دوبرابر رشد جمعیت استان است گفت: نزدیک به دو دهه دیگر 25 درصد جامعه ما سالمند می شودمدیر کل بهزیستی استان یزد با بیان اینکه رشد سالمندی دوبرابر رشد جمعیت استان است گفت: نزدیک به دو دهه دیگر 25 درصد جامعه ما سالمند می شود