رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

روز اسلام ويژه قدس - نمایش محتوای صدا

 

 


روز قدس یک روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد، روز مقابله مستضعفان با مستکبران است، روز مقابله ملت هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیرآمریکا بودند، در مقابل ابرقدرت هاست، روزی است که باید مستضعفان مجهز شوند در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبران را به خاک بمالند. روزی است که بین منافقان و متعهدان امتیاز خواهد شد. متعهدان این روز را روز قدس می نامند و عمل می کنند به آنچه باید بکنند و منافقین، آنهایی که با ابرقدرت ها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی، در این روز بی تفاوت هستند یا ملت ها را نمی گذارند که تظاهر کنند. روز قدس، روزی است که باید سرنوشت ملت های مستضعف معلوم شود. باید ملت های مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبران. باید همان طور که ایران قیام کرد و دماغ مستکبران را به خاک مالید و خواهد مالید، تمام ملت ها قیام کنند و این جرثومه های فساد را به زباله دان ها بریزند. روز قدس، روزی است که باید این دنباله روهای رژیم سابق در ایران و آن توطئه چین های رژیم فاسد و ابرقدرت ها در سایر جاها خصوصا در لبنان، تکلیف خودشان را بدانند. برنامه روز اسلام ويژه روز قدس با ساختار كلامي پيامي از ساعت 9 الي 13 روز جمعه آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به مدت 4 ساعت به صورت زنده از صداي مركز يزد پخش شد . اين برنامه آيتم هاي مختلفي داشت از جمله : سخنان رهبري در خصوص قدس - سرود - سخنان كارشناسي با حضور كارشناس برنامه - اعلام مسابقه - اعلام مسيرهاي راهپيمايي اين روز بزرگ - تلفن هاي مردمي و ... مي باشد . عوامل برنامه : تهيه كننده : خانم موسوي گويندگان : خانم دهقانپور و آقاي مرشدي گزارشگران : آقاي آقايي و خانم زارعيان
Loading the player...
روز اسلام ويژه قدس

روز قدس یک روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد، روز مقابله مستضعفان با مستکبران است، روز مقابله ملت هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیرآمریکا بودند، در مقابل ابرقدرت هاست، روزی است که باید مستضعفان مجهز شوند در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبران را به خاک بمالند. روزی است که بین منافقان و متعهدان امتیاز خواهد شد. متعهدان این روز را روز قدس می نامند و عمل می کنند به آنچه باید بکنند و منافقین، آنهایی که با ابرقدرت ها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی، در این روز بی تفاوت هستند یا ملت ها را نمی گذارند که تظاهر کنند.

روز قدس، روزی است که باید سرنوشت ملت های مستضعف معلوم شود. باید ملت های مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبران. باید همان طور که ایران قیام کرد و دماغ مستکبران را به خاک مالید و خواهد مالید، تمام ملت ها قیام کنند و این جرثومه های فساد را به زباله دان ها بریزند. روز قدس، روزی است که باید این دنباله روهای رژیم سابق در ایران و آن توطئه چین های رژیم فاسد و ابرقدرت ها در سایر جاها خصوصا در لبنان، تکلیف خودشان را بدانند.

برنامه روز اسلام ويژه روز قدس با ساختار كلامي پيامي از ساعت 9 الي 13 روز جمعه آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به مدت 4 ساعت به صورت زنده از صداي مركز يزد پخش شد . اين برنامه آيتم هاي مختلفي داشت از جمله : سخنان رهبري در خصوص قدس - سرود - سخنان كارشناسي با حضور كارشناس برنامه - اعلام مسابقه - اعلام مسيرهاي راهپيمايي اين روز بزرگ - تلفن هاي مردمي و ... مي باشد .

عوامل برنامه :

تهيه كننده : خانم موسوي

گويندگان : خانم دهقانپور و آقاي مرشدي

گزارشگران : آقاي آقايي و خانم زارعيان