رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

روز انتخاب ويژه انتخابات رياست جمهوري - نمایش محتوای صدا

 

 


انتخابات‌ مظهر حضور مردم‌ و آزادي‌ ملت‌ ايران‌ در انتخاب‌ سرنوشت‌ خود است‌. مردم وقتي‌ رئيس‌ جمهور را انتخاب‌مي‌كنند،يعني‌تمام‌سررشته‌هاي‌ اجرايي‌ كشور را در دست‌ كسي‌ مي‌گذارند كه‌ منتخب‌ و برخاستة‌ از رأي‌ و ارادة‌ ملت است‌. حضور جوانان‌ در صحنه‌هاي‌ انتخابات‌ اين‌ كشور در طول‌ زمان‌، يك‌ حضور شاد و مؤثر و تعيين‌ كننده‌ بوده‌ ، هميشه بايد همين‌طور باشد. مردم بايد به‌ مسأله‌اي‌ مثل‌ انتخابات‌، به‌ چشم‌ يك‌ عمل‌ صالح‌ و يك‌ كار بزرگ‌ نگاه‌ كنند . در واقع‌ انتخابات‌ براي‌ همه جشن‌ تكليف‌ سياسي‌ است‌. جشن‌ تكليف‌ عبادي‌ روزي‌ است‌ كه‌ انسان‌ مكلف‌ مي‌شود و نماز مي‌خواند. جشن‌ تكليف‌ سياسي‌ روزي‌ است‌ كه‌ براي‌ اول‌ بار مي‌رود نقش‌ خود را براي‌ انتخاب‌ يك‌ فرد، يا به‌ عنوان‌ نمايندة‌ مجلس‌ يا به‌ عنوان‌ نمايندة‌ در شوراي‌ شهر يا به‌ عنوان‌ رئيس‌ جمهور ايفا مي‌كند. اينها خيلي‌ باارزش‌ است‌. روز انتخاب برنامه تبليغي براي انتخابات رياست جمهوري است كه با ساختار كلامي پيامي براي تقويت رفتارهاي مثبت و بالابردن سطح اطلاعات عمومي از سياستهاي انتخاباتي كشور و افزايش انگيزه براي حضور مردم در انتخابات ، همچنين مقايسه وظايف رئيس جمهور در ايران با ساير كشورها توليد شده است . عوامل برنامه : تهيه كننده : خانم موسوي گوينده  : آقاي سازگاري صدابردار : صدابرداران توليد برنامه روز انتخاب روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 20:30 بمدت 25 دقیقه از شبکه استانی صدای مرکز يزد  پخش می شود .
Loading the player...
روز انتخاب ويژه انتخابات رياست جمهوري

انتخابات‌ مظهر حضور مردم‌ و آزادي‌ ملت‌ ايران‌ در انتخاب‌ سرنوشت‌ خود است‌. مردم وقتي‌ رئيس‌ جمهور را انتخاب‌مي‌كنند،يعني‌تمام‌سررشته‌هاي‌ اجرايي‌ كشور را در دست‌ كسي‌ مي‌گذارند كه‌ منتخب‌ و برخاستة‌ از رأي‌ و ارادة‌ ملت است‌. حضور جوانان‌ در صحنه‌هاي‌ انتخابات‌ اين‌ كشور در طول‌ زمان‌، يك‌ حضور شاد و مؤثر و تعيين‌ كننده‌ بوده‌ ، هميشه بايد همين‌طور باشد. مردم بايد به‌ مسأله‌اي‌ مثل‌ انتخابات‌، به‌ چشم‌ يك‌ عمل‌ صالح‌ و يك‌ كار بزرگ‌ نگاه‌ كنند . در واقع‌ انتخابات‌ براي‌ همه جشن‌ تكليف‌ سياسي‌ است‌. جشن‌ تكليف‌ عبادي‌ روزي‌ است‌ كه‌ انسان‌ مكلف‌ مي‌شود و نماز مي‌خواند. جشن‌ تكليف‌ سياسي‌ روزي‌ است‌ كه‌ براي‌ اول‌ بار مي‌رود نقش‌ خود را براي‌ انتخاب‌ يك‌ فرد، يا به‌ عنوان‌ نمايندة‌ مجلس‌ يا به‌ عنوان‌ نمايندة‌ در شوراي‌ شهر يا به‌ عنوان‌ رئيس‌ جمهور ايفا مي‌كند. اينها خيلي‌ باارزش‌ است‌.

روز انتخاب برنامه تبليغي براي انتخابات رياست جمهوري است كه با ساختار كلامي پيامي براي تقويت رفتارهاي مثبت و بالابردن سطح اطلاعات عمومي از سياستهاي انتخاباتي كشور و افزايش انگيزه براي حضور مردم در انتخابات ، همچنين مقايسه وظايف رئيس جمهور در ايران با ساير كشورها توليد شده است .

عوامل برنامه :

تهيه كننده : خانم موسوي

گوينده  : آقاي سازگاري

صدابردار : صدابرداران توليد

برنامه روز انتخاب روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 20:30 بمدت 25 دقیقه از شبکه استانی صدای مرکز يزد  پخش می شود .