روضه قنبر

روضه قنبر


هركس نذري دارد جهت برآوردن حاجت خود، در اين چند روز، اين روضه را در خانه خود برگزار مي كند. تمامي شركت كنندگان را زنان تشكيل مي دهند؛ به گونه اي كه حتي پسر بچه اي را هم در آن مجلس راه نمي دهند. چند تن از روضه خوانان در نقش حضرت زينب، نعمان بن جراح (9) ۞ و قنبر (10) ۞ درآمده و به مرثيه خواني و مصيبت مي پردازند و با خواندن اشعاري در خصوص ضربت خوردن مولايشان و وفاداري غلامش، به سوگ مي نشينند.

مرحوم حاج سيد علي محمد وزيري در حال سخنراني و اجراي مراسم احياي شب 21 رمضان سال 1376 هجري قمري برابر با 1336 هجري شمسي در مسجد جامع كبير يزد.