جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

روناس - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

روناس

Loading the player...

ريشه گياه  روناس در رنگ آميزي الياف بويژه قالي بافي استفاده مي شود واز برگ و ساقه آن بعنوان خوراك دام استفاده مي كنند . بدليل اينكه در استان يزد صنعت نساجي و قالي بافي رواج زيادي دارد لذا به تبع آن توليد گياه روناس نيز از رونق خوبي برخوردار شده است ، به گونه ايكه اكنون حدود 550 هكتاز از اراضي استان زير كشت اين محصول مي باشد و ساليانه حدود 600 خانوار يزدي از قبل كاشت ، داشت و برداشت اين محصول امرار معاش مي نمايند . پيش بيني مي شود در سال 91 حدود چهار هزار تن روناس از كل مزارع استان برداشت شود ، اين گياه بيشتر در شهرستانهاي بافق و اردكان توليد و فراوري مي شود.

نظر به اهميت توليد اين محصول در استان و حجم توليد و مشكلات فراروي توليد كنندگان ، رسانه استاني مركز يزد در قالب برنامه اي 20 دقيقه اي بصورت مستند همه موارد فوق الذكر را به تصوير كشيده است .

عوامل توليد اين برنامه عبارتند از :

تهيه كننده و محقق : سيد محسن شمس الديني

كارگردان : محسن عباسي

نويسنده : فاطمه دانايي

مونتور: سيد علي كمال الديني