جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

زبان حال رقیه

نام : زبان حال رقیه

دستگاه قطعه دشتستانی

خواننده : محمد رضا جعفری

مدت : 2:56 دقیقه

واحد موسیقی مرکز یزد