جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹
نمایش محتوای تولیدات ویژه

زمان

زمان


Loading the player...

دانلود

پیرمرد و پیرزن در خیابان و با ماشین خودشون در حال حرکتند. پیرمرد با دقت و ارام ارام در مسیر خودش حرکت می کند در حالیکه همه مردم با عجله در حال حرکتند و این باعث می شود تا پیرزن به شوهرش غر بزند که چرا ارام و کند حرکت می کنی تا انجا که تصادف و ترافیک مساله زمان را در این ماجرا متذکر می شود.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.