جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۹ تیر ۱۳۹۹

زندگی سلام - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

زندگی سلام

عوامل برنامه

تهیه کنندگان: حامد ژیان پور- سروش تحویلداران

کارگزدان:ابوالقاسم ابو ترابی

صدابردار:

مجری: مسیح دهقانی

تصویربردار:

از شبکه یزد به زندگی سلام کنید
رنامه " زندگی سلام  " عنوان برنامه ای است تلویزیونی که در معاونت سیمای شبکه یزد تهیه و پخش می شود .
 " زندگی سلام  برنامه ای صبح گاهی است که شامل بخشهای مختلفی مانند :
ورزش (ورزش صبح گاهی ،‌ورزش زورخانه ای )- ناشتا – میز خبر(خبرها و مشکلات روز استان و پیگیری آنها ) – پیامک – میز هنر ( معرفی افراد نخبه ،‌هنرمند (ورزشی.فرهنگی.تجسمی و ...) ) - میز قانون (با حضور کارشناس در حوزه قانون )– میز تغذیه (با حضور کارشناس تغذیه )– میز کارآفرینی - ‌گزارش از اصناف مختلف و ‌ارتباط با بینندگان در شبکه مجازی می باشد .
 زندگی سلام " را حامد ژیانپور و سروش تحویل داران تهیه ، ‌مسیح دهقانی  اجرا  و ابوالقاسم ابوترابی زارچی کارگردانی می کند .
برنامه زندگی سلام  هر روز هفته از شنبه تا پنج شنبه از ساعت  8  تا 8:45  صبح از سیمای شبکه یزد به سمع و نظر مخاطبان رسانه استانی می رسد .

سال تولید: 1399